เว็บตรง

เว็บตรง มหาวิทยาลัยทั่วโลกทางใต้เปิดตัวสมาคมภูมิอากาศ

เว็บตรง มหาวิทยาลัยทั่วโลกทางใต้เปิดตัวสมาคมภูมิอากาศ

เว็บตรง มหาวิทยาลัยจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดของโลกได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือที่มุ่งยุติการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและที่ปรึกษาราคาแพงจากประเทศร่ำรวย เขียน Mantoe Phakathi สำหรับข่าวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ LUCCC ซึ่งเปิดตัวในเมืองกัมปาลา ประเทศยูกันดา เมื่อปลายเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อที่กำหนด  ซึ่งจะแชร์กันทั่วทั้งเครือข่าย ตัวอย่างเช่น University...

Continue reading...

เว็บตรง มหาวิทยาลัยและอนาคตดิจิทัลของเราในโลกที่แบ่งแยก

เว็บตรง มหาวิทยาลัยและอนาคตดิจิทัลของเราในโลกที่แบ่งแยก

เว็บตรง ผู้นำมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาจะประชุมกันที่ไทเป ไต้หวัน ในวันที่ 24-26 มิถุนายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการตอบสนองต่อปัญหาทั่วไปในยุคของความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีผู้แทนกว่าร้อยคน รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 30 คน จะเข้าร่วมการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยแปซิฟิกริม (APRU) ในหัวข้อ ‘อนาคตดิจิทัลของเราในโลกที่แตกแยก’ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทเป...

Continue reading...